Egnahemsvägen 9,   41321 Goteborg Sweden | info@smartincomes.co  |  +46727001001

© 2023 by Roland VC. Proudly created with Wix.com

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

Reglulegur sparnaður

 

Tré vaxa hægt miðað við aðrar jurtir og því hlýtur fjárfesting í skógrækt alltaf að vera til langframa. Trén þurfa tíma til að vaxa áður en þau bera ávöxt og timburtré er ekki hagkvæmt að fella fyrr en þau eru fullvaxta. Þótt timburtré vaxi hratt í Afríku tekur það þau samt tuttugu ár. Þau eru verðmætasta afurð Better Globe en verðmætin skila sér ekki fyrr en trén hafa verið felld. Ávaxta- og gúmmitrén gefa líka af sér dýrmætar afurðir aðeins arðurinn frá þeim er rúmlega helmingi meiri en kaupverð trésins.  

 

Hver og einn ræður hvernig trjákaupum er háttað. Þótt við mælum með reglubundnum sparnaði getuðu hætt áskrift á trjám þegar þú óskar. Þeim sem stunda reglubundin viðskipti eru boðin betri kjör vegna þess að þau koma sér best fyrir starfsemina í Afríku. . 

Myndin sýnir kostnað við og tekjur af þeim tilboðspakka sem er hagkvæmastur. Tíu tré og einn gjafapakki kosta um 223 Evrur eða  30 000 íslenskar krónur á mánuði. Ef slíkur pakki er keyptur í eitt ár (janúar-desember) gefur Better Globe tuttugu tré sem gera 164 tré á ári (120 tré + 2x12 tré úr gjafapakka og 20 bónustré). Ef byrjað er að kaupa tré þegar líða tekur á árið er hægt að kaupa þau tré sem upp á vantar áður en árið er liðið. Árskostnaður er 2 676 evrur  eða um 360 000 krónur fyrstu árin en minnkar á hverju ári þegar arðgreiðslur hefjast fimmta árið. Tíunda árið er arðurinn svo hár að hann dugar alfarið fyrir nýju trjánum. Eftir það þarf ekki að leggja út peninga (e. break even) og frá og með ellefta árinu koma tekjur inn. Þar sem keypt eru jafn mörg tré á hverju ári verður arðurinn stöðugur þegar timburtrén eru felld eða um 4,6 milljónir króna á ári eftir að búið er að kaupa ný tré sem halda kerfinu gangandi. 

 

Eins og fram hefur komið er hverjum og einum frjálst að haga trjákaupum eftir eigin þörfum. Við mælum þó ekki með því ef óskað er eftir reglulegum tekjum. Eftirfarandi mynd sýnir dæmi um óregluleg kaup sem gefa óreglulegar tekjur. Fyrstu tvö árin eru keypt 164 tré en þriðja árið 50, fjórða árið ekkert, það fimmta 30, sjötta 80, sjöunda 100 og síðar 164 tré á ári eftir það. Tekjurnar minnka úr rúmum fjórar og hálf milljón íslenskra króna í þrjú hundruð þúsund krónur. 

Better Globe veitir ekki aðeins fátækum í Afríku möguleika til betra lífs heldur einnig efnaminna fólki um allan heim. Þessi leið er öllum opin þar sem minnsta fjárhæð er mjög lág. Þeir sem ekki geta keypt eitt tré á mánuði fyrir 2.300 krónur geta hugsanlega gert það annan, þriðja eða fjórða hvern mánuð. Myndin hér að neðan lýsir kostnaði og tekjum við kaup á einu tré fyrir 17 evrur hvern mánuð í tuttugu ár þar sem arðurinn er notaður til að kaupa fleiri tré. Tekjurnar eru stighækkandi, frá 1796 evrur til 11796 evrur og þá er búið að draga frá kostnað fyrir 60 trjám sem þarf til að halda vélinni gangandi. 

 

Arðurinn er sem sagt fyrst tekinn út eftir tuttugu ár en nítjánda árið er tekjurnar það háar að þær duga fyrir fjörutíu og átta trjám.  Það er síðasta árið sem kaupandi leggur fram peninga til mánaðarlegra trjákaupa. Eftir það kaupir viðkomandi 60 tré fyrir arðinn og tekur afganginn út sem arðgreiðslu. Sé byrjað að safna í slíkan lífeyrissjóð um tvítugt gefur hann góðan aukapening frá fertugu og ágætan viðbótarlífeyri þegar farið er á eftirlaun. 

Eins og gefur að skilja verða arðgreiðslur í samræmi við fjölda trjáa sem viðkomandi kaupir. Þar sem arðurinn er um það bil tólf sinnum stærri en fjárfestingin má reikna með að sú upphæð sem notuð er árlegra til trjákaupa verði um það bil sú upphæð sem viðkomandi fær mánaðarlega þegar peningarnir eru farnir að vinna fyrir hann. Best er þó að leggja inn væntanlegan fjölda trjáa í trjáreiknivélina.

 

Arðgreiðslurnar eru borgaðar út í nóvember ár hvert. Þær eru bókfærðar á sérstakan Better Globe reikning sem allir viðskiptamenn fá og hægt er að millifæra á bankareikninga um allan heim. Better Globe millifærir þó ekki upphæð lægri en 100 evrur. Bankinn tekur 5 evrur fyrir að millifæra arðinn og því varla hagkvæmt að millifæra lægri upphæð en 100 evrur. Ef þú átt aðeins eitt tré er arðgreiðlan aðeins 2.55 evrur á ári. Þá er betra að bíða þar til allur arðurinn verði greiddur. Millifærsla getur tekið einn til þrjá daga.