Egnahemsvägen 9,   41321 Goteborg Sweden | info@smartincomes.co  |  +46727001001

© 2023 by Roland VC. Proudly created with Wix.com

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

THE DONATION PACKAGE 

Gjafapakkinn

 

Better Globe starfar samkvæmt þeirri hugsjón að minnka fátækt í Austur-Afríku. Atvinnusköpun er að sjálfsögðu mikilvægur þáttur í þeirri baráttu en það þarf meira til. Fátækt fer minnkandi í heiminum og aldrei hafa jafn mörg börn notið skólagöngu og nú. Fátæktin er þó enn gífurleg í Austur-Afríku.

 

Tvö af þremur stærstu fátækrahverfum heims eru í Nairobi, höfuðborg Kenía. Fátæktin er enn meiri meðal fólksins sem býr á mörkum eyðimerkurinnar en þar lifa flestir undir fátæktarmörkum Sameinuðu þjóðanna

Þrautreyndar aðferðir skila árangri

Í raun gerir Better Globe ekkert nýtt. Velgengnin byggist á sameiningu ólíkra þátta sem vitað er að skila árangri. Umhverfisverndarkonan og síðar umhverfisráðherra Kenía, Wangari Maathai, fékk árið 2004 friðarverðlaun Nóbels fyrir trjárækt. Tveimur árum síðar fékk bankamaðurinn Muhammed Ynus verðlaunin fyrir örlán sín og að lokum fékk Malala Yousafzai þau fyrir baráttu sína fyrir menntun stúlkna. Allir þessir þættir eru grundvöllur góðs árangurs í baráttunni gegn fátækt en fátækt ýtir mjög undir ófrið í heiminum. Sérstaða Better Globe byggir á samþættingu þessara atriða í eina heild. 

 

Gjafapakkinn er leiðin

 

Flestir sem spara með trjám hjá Better Globe vilja leiða fólkið sem vinnur við ræktun trjánna til betra lífs. Þess vegna hefur Better Globe útbúið gjafapakka sem er blanda þróunaraðstoðar og fjárfestingar. Hann inniheldur: 

 

·       tvö tré sem kaupandinn heldur og fær arð af

·       tvö tré sem kaupandinn gefur skólum eða félagasamtökum sem hugsa um þau og njóta ávaxta þeirra 

·       vatn til skólanna sem samsvarar fimm hundruð lítrum

·      eina og hálfa evru til byggingar eða endurbóta á skólabyggingum

·       eina og hálfa evru til stofnunar örlánabanka. 

Better Globe er skógræktarfyrirtæki sem rekur hvorki skóla né lánastarfsemi en hefur samvinnu við aðila sem sjá um slík störf. Better Globe sér hins vegar um sölu á gjafapökkum og þar sem öll stjórnun er kostuð af Better Globe Forestry rennur hver króna af velgerðarhluta gjafapakkans beint til þeirra sem hjálpin er ætluð. 

 

Gjafapakkinn kostar 53 evrur. Í honum er tvö tré, hvort þeirra að verðmæti 17 evra, sem eigandinn heldur sjálfur. Þær 19 evrur sem eftir eru renna beint til Better Globe Foundation sem sinnir velgerðarmálum. 

 

Stór hluti gjafapakkans stuðlar að betri menntun barna á jaðri eyðimerkurinnar. Í dag sækja um fjörutíu prósent barna á þessu svæði skóla, sem hvorki er ókeypis né á neinn annan hátt eins og við eigum að venjast skólastarfi.  Oft er þörf fyrir börnin heima við og þar sem margir foreldar fengu ekki notið skólagöngu sjálfir setja þeir menntun barna sinna ekki í forgang.

Einn gjafapakki inniheldur:

Tvö tré til skóla og félagasamtaka.

Better Globe er gjarnan í samvinnu við skóla í nágrenni skógræktarsvæðanna og gefur skólunum oft tré sem börnin læra að hugsa um og fá að njóta arðsins af, oftast ávaxta- eða hnetutré. Better Globe er líka í samvinnu við Green Initiative Challenge um gjafir af trjám til annara skóla. I KAEWA secondary school hefur hvert barn fengið eitt Better Globe tré að hugsa um.

 
 

Hvert barn i Kaewa skólanum ber ábyrgð á einu tré frá Better Globe. 

Vatn

 

Segja má að lífið á jaðri eyðimerkurinnar snúist um vatn. Þar rignir tvisvar á ári og fólk hefur sjaldnast aðstæður til að safna vatni. Vatnsskortur er því gríðarlegt vandamál, ekki eingöngu við trjárækt heldur skapar hann heilsu-, fæðu og hreinlætisvandamál og dregur úr menntunarmöguleikum barna. Yfirleitt er sex til átta klukkustunda gangur að næsta vatnsbóli þar sem kaupa má vatn. Oftast fá börnin það verkefni og á meðan er lítill tími til skólagöngu. 

 
 

Margir leita til fljótsins eftir vatni. Á rigningartímum er þar vatn að finna en þess á milli þarf að grafa eftir því á botni uppþornaðs fljótsins. Það vatn er ókeypis en bæði salt og skítugt. Þegar Better Globe gerir vatn aðgengilegt til ræktunar er séð til þess að fólkið í þorpunum hafi einnig aðgang að vatni.

Gjafapakkinn inniheldur sem svarar fimm hundruð lítrum af vatni sem sérstaklega er ætlað skólabörnum. Vatnið fæst úr brunnum sem boraðir eru, úr vatnstönkum eða vatnsrennum og stundum er keyptir tankbílar sem keyra í skólana. Síðan Better Globe fór að sjá börnum fyrir vatni hefur viðvera þeirra í skólanum tvöfaldast. Þetta er því mjög árangursrík aðferð til auka menntunarmöguleika barna en talið er að menntun sé afgerandi þáttur í baráttunni gegn fátækt. Undirstaða framþróunar er menntun.

Besta leiðin til að aðstoða Better Globe við að gera vatn aðgengilegt er með kaupum á Gjafapakkanum.

 

Ein og hálf evra í skólabyggingar 

Skólabyggingar á þessum svæðum eru oft niðurníddar með moldargólfum og holóttum veggjum. Vindurinn blæs sandi í vit barnanna og orsakar öndunarfærasjúkóma. 

 
 

Skóli með vatnssöfnunarkerfi. Viðvera barna hefur tvöfaldast þar sem Better Globe starfar.

Better Globe hefur byggt og endurbætt sjö skólabyggingar. Þegar farið er út í slíkar framkvæmdir er heimafólk ráðið til starfa og byggingarefni keypt í nágrenninu til að styrkja atvinnustarfsemi á svæðinu. 

Fyrir utan samstarf við foreldrafélög sem reka oft skólana hefur Better Globe gott samstarf við Child Afrika sem segja má að sé undanfari Better Globe. Child Africa eru félagasamtök sem ekki eru drifin i hagnaðarskyni (NGO) sem aðallega reka skóla í Úganda og hafa fengið viðurkenningar sem bestu NGO samtökin sem vinna að menntun. 

Julia Solberg segir frá starfi Child Africa

Samtökin Child Africa reka skóla þar sem stuðningsforeldrar geta stutt ákveðið barn til menntunar í Úganda en skólar í Kenía hafa einnig notið aðstoðar. Eins og önnur góðgerðarsamtök eru Child Africa háð því að fyrirtæki, félagasamtök og einstaklingar styrki samtökin á einhvern hátt. Laun kennara, bækur en ekki síst matur og föt á börnin eru fjármögnuð á einn eða annan hátt með gjöfum. Fyrir utan þann hluta gjafapakans sem eyrnarmerktur er skólabyggingum rennur hluti af ágóða Better Globe til Child Africa. 

Skólastarfsemi Child Africa er þekkt langt út fyrir landamæri Úganda og Kenía. Notaðar eru kennsluaðferðir sem valdefla börn í erfiðum félagslegum aðstæðum til að þau geti nýtt sér námið með góðum árangri. Athygli hefur vakið að árangur barna í Child Africa skólunum er svipuður árangri barna í ríkustu hverfum borganna. Kennsluaðferðir snúast um að byggja upp sjálfstraust barnanna um leið og þeim er kenndur heiðarleiki en það þykir nauðsynlegt til hægt verði með með tímanum að útrýma spillingu í landinu sem er eins og áður segir ein af orsökum fátæktarinnar. Heiðarleiki vegur jafn þungt í námskránni og hefðbundin fög eins og enska og stærðfræði. 

Kate var fyrsta heyrnarlausa stúlkan sem útskrifaðist úr verkmenntaskóla. Hún vinnur nú sem handavinnukennari í Child Africa skólanum í Kabale.

Child Africa skólarnir hafa líka vakið athygli fyrir aðferðir til að opna skólann fötluðum, ekki síst heyrnarlausum. Allir nemendur og kennarar við skólann læra táknmál svo að heyrnarlaus börn geti tekið þátt í skólastarfi til jafns við aðra. Þau eiga eðlileg samskipti við önnur börn þar sem allir í skólanum kunna táknmál. 

 

Stór hluti barnanna býr á heimavist. Oft er það best fyrir börnin til að þau geti einbeitt sér að náminu og þurfi ekki að nota tíma sinn til heimilisverka. Þau fá þrjár máltíðir á dag sem yfirleitt stendur ekki til boða heima fyrir. 
 

Child Africa gefur út barnablaðið Bingwa sem þýðir hetja á Swahili máli. Það er liður í að styrkja sjálfstraust barnanna sem oft er lítið þegar þau koma fyrst í skólan, einkum þeirra heyrnarlausu sem aldrei hafa haft fengið möguleika til að tjá sig og hafa yfirleitt verið meðhöndluð á lítilsvirðandi hátt. Tímaritið Bingwa er á ensku og er gefið í fjölda skóla í Austur-Afríku. Að meðaltali eru um 100 börn sem lesa hvert eintak af tímaritinu. Hægt er að gerast áskrifandi á vef Better Globe. Samtökin Child Africa leggja áherslu á að kenna börnum að óheiðarleiki og spilling haldi álfunni í fjötrum og eina útleiðin sé að fólk temji sér heiðarleika. 

 

Það besta sem þú getur gert til að styðja skólastarfsemina er að kaupa gjafapakka mánaðarlega. 

Árangursríkasta leiðin til að styðja við skólastarfið er með kaup af gjafapakka

Ein og hálf evra til örlánabanka. 
 

Örlán eru önnur leið sem gefið hefur góðan árangur en þau veita fólki tækifæri til að setja á stofn eigin rekstur og auka þannig tekjur sínar. Better Globe rekur ekki útlánastarfsemi heldur hafa þeir viðskiptavinir fyrirtækisins sem kaupa gjafapakka með stuðningi sínum fjármagnað stofnun tveggja banka. Bankarnir eru reknir af þorpsbúum sem eiga bankann í sameiningu. 

 
 
 

Starfsfólk fyrir framan fyrsta örlánabankann sem kaupendur gjafapakkans fjármögnuðu

Nýr viðskiptavinur verður sjálfkrafa meðeigandi í bankanum. Allar færslur eru skráðar í bankabók og lánþegi sækir fjögurra vikna námskeið í fjármálalæsi, þar sem meðal annars eru kenndar mismunandi leiðir til að skapa tekjur og minnka útgjöld með aðstoð lána. Eftir það fær lánþeginn fyrsta lán sitt.

Fyrsta lánið getur verið á milli 1200-10 000 KES/ISK og afborgunartíminn er allt að sex mánuðir. Ekki er hægt að fá nýtt lán nema það gamla hafi verið greitt. Með tímanum er hægt að fá stærri lán með lengri afborgunartíma. 

 

Lánin eru að hluta til tekin til að gera lífið þægilegra, til dæmis að kaupa járnþakplötur eða svefndýnu, en einnig til að minnka útgjöldin með kaupum á eldavél eða sólarorkulampa sem bætir heilsuna, eykur möguleika barna til að vinna heimaverkefni á kvöldin og sparar peninga af því að lampaolía er dýr. Einnig er lánað stofnfé til reksturs, til dæmis búskapar, saumaþjónustu eða annarrar handverksþjónustu. Hluti lánanna hefur einnig runnið til skólagjalda. Í bönkunum er einnig hægt að fá lánaða hluti eins og stóla í kaffistofu, vatnstankna og sólarorkugjafa. 

 

Þar sem lánþegi er hluthafi fær hann hluta af gróða bankastarfseminnar í lok árs. 40% hagnaðarins er greiddur tilbaka til hluthafa en 60% fer aftur til starfseminnar. Um 98% lánanna eru í skilum.

Ein leið til að minnka útgjöld heimilisins er að kaupa eldavél sem þessa sem notar aðeins 20% af kolum miðað við algengustu aðferðina sem er að elda matinn við opinn eld.

Elisabeth er einstæð móðir með fimm börn. Síðan hún varð meðeigandi í bankanum hefur hún getað keypt bæði geitur og kú, sólarorkugjafa og girt í kringum gúmmítrén sem hún ræktar fyrir Better Glote svo að geiturnar éti ekki trén. Líf hennar og barnanna hefur gjörbreyst.

 

Konan í bláu fötunum var gift manni sem eins og margir þar um slóðir hafði misst vonina um betra líf. Hann drakk upp þá peninga sem honum tókst að vinna sér inn en eiginkonunni tókst að koma undan þeirri upphæð sem þurfti til að gerast meðeigandi í bankanum. Hún byrjaði á að taka lán fyrir einni geit og þegar það var fullgreitt gat hún keypt þrjár geitur. Nú er bóndinn edrú og einnig meðeigandi í bankanum og saman reka þau bú með þrjátíu geitum. 

Besta leiðin til að aðstoða fólk við að skapa sér eigin atvinnurekstur í Austur Afriku er með því að kaupa reglulega gjafapakka.

 

Þegar þú sem viðskiptavinur fjárfestir í trjám og velur að kaupa gjafapakka reglulega, stuðlar þú að bættum lífskjörum og eykur möguleika fólks til frumkvaðla í sveitum Kenía og Úganda. Á þann hátt eiga örlánin þátt í uppbyggingu innviðis samfélagsins..

Umhverfisáhrif
Til að vinna gegn þeim áhrifum mengunar sem við Vesturlandabúar berum mesta ábyrgð á er árangursríkast að kaupa gjafapakka. Þótt kaupandinn haldi aðeins tveimur trjám eru gróðursett fjögur tré fyrir hvern pakka. Þannig eru gróðursett fjörutíu og átta tré á ári sem binda um tuttugu og fjögur tonn af koltvísýringi sem dugar tveimur Vesturlandabúum til að kolvetnisjafna lífið. 

Besta leiðin til að vinna gegn mengun er með kaupum á  gjafapakka.